Basın ve Medya Hukuku

 Basın ve Medya Hukuku

Basın ve Medya Hukuku

Günümüzde internetin de kullanılmasının yaygınlaşmasıyla basın ve medya, hayatımızda daha fazla yer almaya başladı. Bununla birlikte kişilik haklarımıza zarar verebilecek haberlerin basın vasıtasıyla gerçekleşmesi basın ve medya hukukunun gelişmesine ve uyuşmazlıkların artmasına neden olmuştur. Basın ve Medya Hukuku ile kişilerin hakları koruma altına alınmıştır.

 

Av. Mehmet TAV Hukuk ve Danışmanlık Bürosu yasal prosedürü işletmeden önce iyi niyetli olarak içeriğin kaldırılması hakkında görüşmeler yapmaktadır. Bu görüşmelerin sonucunda içerik kaldırılmazsa ve aynı tarzda haberler devam ederse ve tezkip yayınlanmazsa hukuki sorunu en kısa sürece neticelendirmeye gayret göstermektedir. İyiniyetli yaklaşımının sebebi en hızlı şekilde hukuka aykırılı içeriklerin kaldırılmasını sağlamaktır.

 

Basın ve Medya Hukuku Kapsamında Verilen Hizmetler

 

Hukuk büromuzun basın ve medya hukuku anlamında yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişi müvekkillerimize sunduğumuz hizmetler:

 

 

 • Kaldırılmasını istenen içerik için içeriğin kaldırılması başvuruşu ve içerik kaldırma sürecinin yönetilmesi
 • Basın kurumlarının yayınlaması için tekzip hazırlanması, başvurusu ve tekzip sürecinin yönetilmesi
 • RTÜK ile ilgili anlaşmazlıkların çözümü
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından ceza verilmişse bu cezalara yapılan itirazlar
 • İdari merciler ile olan hukuki süreçlerin yönetimi
 • Medya kuruluşlarına açılabilecek maddi ve manevi tazminat davaları
 • Medya yolu ile işlenen suçlar
 • Firmaların yanıltıcı reklam ve ilanları ile işlenen suçlar
 • Erişim engelleme kararları
 • Basın ve Medya Hukuku 'na göre Medya kurumları için süreli veya süresiz kapatma kararları
 • Kişisel belgelerin korunması
 • Yayın sahibinin hakları
 • Medya hakları
 • Dizi ve film sözleşmeleri
 • İnternet Medya sözleşmeleri
 • Basın ve Medya Hukuku 'na göre Televizyon Medya sözleşmeleri
 • Radyo Medya sözleşmeleri
 • Gazete Medya sözleşmeleri
 • Medya şirketleri sözleşmeleri
 • Lisans sözleşmeleri
 • Sponsorluk sözleşmeleri
 • Reklam sözleşmeleri
 • Oyunculuk sözleşmeleri
 • Basın danışmanlığı
 • Menajerlik sözleşmeleri
 • Yapım sözleşmeleri
 • Basın yayın sözleşmeleri
 • Basın çalışan sözleşmeleri

 

Bunların dışında medya şirketi kurulumu, medya şirketi alım satım danışmanlığı, medya kuruluşlarının ilgili mevzuata uygunluğunun sağlanması, hakaret gibi onur kırıcı ifadelerin bulunduğu yayınlara karşı hukuk yollarının yürütülmesi, özel televizyon  kuruluşları hakkında RTÜK ve diğer idari merciler nezdinde  hukuki prosedürlerin  yürütülmesi, Basın ve Medya Hukuku ile ilgili tüm sözleşmelerin hazırlanması ve düzenlenmesi.

 

Basın ve Medya Hukuku hem kamu hem de özel hukukun içerisinde ele alınır. Kamu hukuku kapsamında alınması haber verme özgürlüğü ve basın, medya şirketlerinin idari yapısı gereğidir. Sözleşme ilişkilerine göre ise basın ve medya yoluyla işlenen hukuka aykırı eylemlerden doğan tazmin sorumluluğu ise niteliği gereği özel hukuk alanına girmektedir.

 

Basın ve Medya Hukuku Özellikleri

 

3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile görsel ve işitsel tüm medyanın sorumluluk rejimi ve hukuki, mali yapısı düzenlenmiştir.

 

Kanuna göre kısacası aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

 

 • Radyo ve televizyonların uymakla yükümlü oldukları yayın ilkeleri
 • Radyo ve televizyon kuruluşlarının yapısı ve işleyişi
 • Radyo televizyon kurumlarının kuruluş şartları ve yapıları
 • Radyo televizyon kuruluşlarına yayın ve frekans bandı tahsisi
 • Yayınların düzenlenmesi
 • Reklam yayınlama kuralları
 • Seçim dönemlerindeki yayınlara ilişkin özel kurallar
 • Bu kurallara uymamanın yaptırımları düzenlenmiştir.

 

Av. Mehmet TAV Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, Basın ve Medya Hukuku konusunda deneyimki ve uzmandır. Basın ve Medya Hukuku kapsayıcı bir ifade olarak kitle iletişim araçları ile yayın yapılması faaliyeti ile bu faaliyetin icrasına aday kuruluşların yapısına ilişkin kuralların bütününe verilen isimdir.

 

Basın ve Medya Hukuku bu açıdan hem kitle iletişimini hem de sektöre ilişkin kuralları içerir.

 

Daha önce de belirttiğimiz gibi Basın ve Medya Hukuku hem haber verme özgürlüğü, medya şirketlerinin idare ile ilişkisi ve medya yoluyla işlenen suçlar gibi niteliği itibariyle kamu hukukuna dahil kurallar hem de medya alanına has sözleşme ilişkileri, medya alanındaki eylemlerden doğan tazmin sorumluluğu gibi özel hukuka dahil kurallar bir arada yer almaktadır.

 

Basın ve Medya Hukuku 'na göre her şahsın cevap ve düzeltme hakkı vardır. Gazetelere haber ajansları neşriyatına ve belli aralıklarla yayınlanan diğer tüm basılmış eserlere bu Kanunda mevkude denir.  Her mevkudenin yasal olarak bir yazı işleri müdürü bulunur.  Anayasanın 32. maddesine göre cevap hakkı bulunur. Bir kişinin haysiyet ve şerefine dokunulması, gerçeğe aykırı yayın yapılması halinde bu maddeye göre düzeltme veya cevap hakkı kullanılabilir.

 

Bir medya kuruluşunda haysiyetinizi yaralayan veya yanlış bir haber sonucunda cevap veya düzeltme hakkınızı kullanmak istiyorsanız 2 ay içerisinde imzanızı taşıyan cevap veya düzeltme yazısını yazı işleri müdürüne yani yetkili müdüre yazıyı vermelisiniz.

 

Düzeltme ve cevap yayınlanmazsa, yayınlanmasının gerekip gerekmediğine hâkim tarafından ilgililerin müracaat tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde karar verilir.

Sormak istedikleriniz mi var?

Aklınıza takılan tüm sorularınızın cevabı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim