Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku

 • ANASAYFA
 • /
 • Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku
 Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku

Eviniz olsun olmasın Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku  herkesin ihtiyacı olabileceği bir hukuk dalıdır. Kendi eviniz olmasa bile kirada oturmak zorundasınız ve bu da ev sahibinizle hukuksal sorunlar yaşayabilirsiniz demek.

 

Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku  ev sahiplerinin, kiracıların, komşularla ilişkilerde yaşanabilecek sorunların çözümlerini düzenleyen kanunlardan oluşur.

 

Özellikle kiracılık ilişkilerinde sıklıkla problemler yaşanabilir. Kiracılık sözleşmelerinin hazırlanması, kirayı ödemeyen kiracıların tahliyesi, kira bedelenin geç ödenmesi durumunda kira bedelenin talebi gibi konularla Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku avukatı ilgilenebilir.

 

Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku Avukatı

 

Gayrimenkul sektörü özellikle son 10 yılda büyük gelişme göstermektedir. Buna bağlı olarak Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku ile ilgili tüm değişimleri takip etmekte ve müvekkillerimize gayrimenkul ve her tür hukuki konuda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

 

Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku 'na İlişkin Hizmetlerimiz

 

 • İnşaat sözleşmeleri hazırlanması (Kat karşılığı)
 • Tapu iptali, tabu tesis, tapu tescil davaları açılması ve davaların takibi
 • İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi
 • Geçit intifa hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi
 • Yapı kooperatifi işlemleri
 • Yapı Ruhsatlandırma
 • Yapı imar durumu belirlenmesi hizmetleri
 • Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler
 • Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu
 • Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması

 

Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku 'na Göre Sözleşme Hazırlanması Hizmetlerimiz

 

Av. Mehmet TAV Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre gayrimenkule bağlı ayıplar ve kira sözleşmeleri başta olmak üzere taraflar arasında çıkan her türlü taşınmaza ilişkin uyuşmazlığın çözümü için dava ve icra hizmetleri de sunmaktadır.

 

İnşaat Gayrimenkul Avukatı Danışmanlık Hizmetleri

 

 • Yapı finansmanı danışmanlığı
 • Yapı - Gayrimenkul değerleme hizmeti
 • Alım - satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Satış ve kiralama
 • Yabancıların gayrimenkul edinme işlemleri için hukuki danışmanlık
 • Kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri bakımından yıllık takipleri
 • İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • İpotek ve rehin tesisi işlemleri
 • İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması
 • Sözleşmelerinin denetlenmesi
 • Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık
 • Gayrimenkul tapu işlemleri
 • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
 • Vekillik ve aracılık hizmetleri
 • Alım-satım analizleri
 • Yazılı ve sözlü danışmanlık

 

Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku Tapu İptali ve Tescili Davası

 

Bu tür davalar tapu kaydının ve değişme nedenlerinin sağlıklı olmadığı durumlarda, kanuna aykırılık taşıyan tapu kayıtlarının mülkiyet gibi durumlarının düzeltilmesinde, tapunun iptali ve yeniden tescili istemiyle açılır.

 

Tapunun iptali için açılan davalarda bazı koşulların gerçekleşmesi şartı aranır. Bu nedenler:

 

 • Haklı bir neden olmadan tapu kütüğünde işlem yapılması
 • Malik dışında bir kişi adına tescil yapılmış olması
 • İlgili tescilin tadili
 • İlgili tescilin terkini
 • Yapılan tescil, tadil ve terkin işlemleri sonucu ayni hakkın zedelenmesidir.

 

Tapu iptali davası açma sebepelerinden bazıları;

 

 • Hesap hatası
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
 • Aile konutu
 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma)
 • Vekalet görevinin kötüye kullanılması gibi sebeplerle açılabilir.

 

Gayrimenkullerle ilgili davalar açılmadan önce Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku avukatı ile çalışması süreç boyunca yaşanabilecek hataların önlenmesinde ve hak kayıplarının yaşanmaması açısından önem teşkil etmektedir. Av. Mehmet TAV Danışmanlık ve Hukuk Bürosu uzman ve deneyimli kadrosuyla yaşanılan uyuşmazlıklarda sürecin başından sonuna kadar danışmanlık ve dava hizmeti sunmaktadır.

 

Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku Kiranın Tespiti ve Uyarlanması

 

Kiranın tespiti be uyarlanması davaları kiracı ve ev sahibi arasında imzalanan kira sözleşmesinin sonradan değişen hal ve şartlara uydurulması talebi ile açılan davalardır. Sözleşmede artış miktarının yazılmaması ve tarafların bedelde anlaşamamaları halinde açılan dava türü ise kira bedeli artış davasıdır.

 

Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku  Ecrimisil Davası

 

Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku içerisinde ele alınan ecrimisil davaları gayrimenkulu haksız ve kötü niyetli olarak kullanan, geri verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilerden haksız işgal tazminatı olarak alınıp hak sahibine verilmesi için açılan bir dava türüdür.

 

Davanın açılabilmesi için bir kişinin malı haksız yere, davacının rızası dışında kullanması ve kötü niyetli olmasıdır. Malı kullanan kişiye ecrimisil borçlusu denir. Bu kişi gerçek ya da tüzel kişi olabilir. Malın kullanılmasında malikin bir zarara uğrayıp uğramadığı veya işgal edenin kusurlu olup olmadığı önem arz etmemektedir.

Sormak istedikleriniz mi var?

Aklınıza takılan tüm sorularınızın cevabı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim