İdare ve Vergi Hukuku

 İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku vergilerin niteliklerini, gerçekleştirilmelerini, alınma yöntemlerini, vergi yükümlüleriyle maliyenin ilişkilerini, bunların hak ve görevlerini vb. konu alan hukuk dalıdır.

 

Anayasamızın 73. maddesine göre; “ Herkes kamu giderlerini karşılamak  üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. İdare ve Vergi Hukuku ile vergi ile ilgili her şey düzenlenmiştir.

 

Vergi Mahkemelerine Dava Açma Süresi

 

Vergiyle ilgili herhangi bir sorun olduğunda konuyla ilgili 30 gün içerisinde dava açmanız gerekir. 30 gün dolmadan önce bir avukata giderek başvuru ve itirazların Vergi Hukukuna uygun olarak yapılması gerekir.

 

İdare ve Vergi Hukuku Avukatı Neden Gereklidir?

 

İdare ve Vergi Hukuku Avukatı Gelir Vergisi Kanunu, Vergi usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer vergi kanunlarına hakim ve bunlarla ilgili işlemleri yürüten kişidir.

 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi vergi ile ilgili bir sorun olduğunda 30 günlük süreyi kaçırmadan önce duruma itiraz edilmelidir. Bir avukat hangi durumlarda hangi maddeye göre itirazların yapılacağını, vergi cezalarının yapılandırılması için anlaşmaya gidilmesi birçok konuda deneyim sahibidir.

 

Avukata başvurduğunu takdirde vergi uyuşmazlıkları için öncelikle anlaşma yoluna gidilir. Uzlaşma yoluyla çözüm öncelikle denenecek yöntemdir. Uzlaşma olmadığı takdirde vergi mahkemelerine dava açılması ve usulsüzlük cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi başta olmak üzere tüm İdare ve Vergi Hukuku konularında danışmanlık, dava avukatlığı hizmeti verilmektedir. İşte burada profesyonel bir İdare ve Vergi Hukuku avukatı ile çalışmanın önemi anlaşılıyor.

 

İdare ve Vergi Hukuku kapsamında vergi ile ilgili düzenlemelerin sıkça değişmesi, herkesin vergi ödemekle yükümlü olması, alanın genişli son yıllarda mükellef ve Devlet arasında uyuşmazlıkların artmasına neden olmaktadır. Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda kimi zaman mükellefler gerekli ve yeterli özeni göstermeyerek Devleti zarara uğratırken, kimi zaman da Devlet hatalı ve hukuka aykırı olacak şekilde mükellef aleyhine idari işlem tesis edebilmektedir.

 

İdare ve Vergi Hukuku Avukatlık Hizmetleri

 

İdare ve Vergi Hukuku avukatları belirttiğimiz gibi vergiyle ilgili her konuda hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi ve danışmanlık hizmeti almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Vergi Hukuku kapsamında verilen hizmetlerden bazıları:

 

 • Tüm vergi türlerine ilişkin ihtilaflar (Gelir, katma değer, kurumlar, motorlu taşıtlar, emlak vb.)
 • Vergi cezası almışsanız ve uzlaşmaya gidilmeden sorun yaşanmışsa İdare ve Vergi Hukuku avukatı vergi mahkemesine dava açar
 • Beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemleri
 • Eksik gelir beyanı, yanlış gelir beyanı, hatalı indirimlerden dolayı doğan davalar.
 • Engellilik indirimi, şahıs sigorta primleri, asgari geçim indiriminin vergi matrahından indirim işleminin yapılması.
 • Şirketinizin Ar-Ge indirimi işlemleri
 • Devlet Teşvik şartları konusunda yapılan ihlaller
 • Ar-Ge işleminin başarısızlıkla sonuçlanması
 • Yabancılara vergi kimlik numarası çıkarılması
 • Kurumlar ve çalışanların vergi kesintileri
 • Mükelleflerin vergi amortisman indirimlerinin sağlanması
 • Kurumlar vergisi muafiyeti ve istisnaları
 • İdari yolların  tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi
 • Vergi davalarının takibi ve uyulmazlıkların çözümü
 • Gümrük  mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü
 • Öğrenci Davaları
 • Memur Davaları
 • Karayolları Trafik Davaları
 • İdari Sözleşmelerden doğan davalar
 • Kamulaştırma ile ilgili davalar
 • İhalelerle ilgili davalar
 • İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları & imar davaları

 

İdare Hukuku Avukatı

 

İdare hukuku, idarenin işleyişine uygulanan kamu hukuku kurallarının bütünü olan, bu anlamda özel hukuk kurallarından farklı, özel hukuk kurallarını aşan birtakım kurallardan oluşan hukuk dalıdır. Kısacası idare hukuku bireyin kamuya karşı hakkını araması, kendini savunması hakkını tanıyan kanunlardır.

 

İdare davalarında yürütmenin durdurulmasının istenmesi gerekebilir, bu önemli bir konudur. Yürütmenin durdurulmasına karar verilmezse mahkeme bitene kadar büyük kayıplar yaşayabilirsiniz. Mahkemeyi kazansanız dahi harcadığınız para veya uğradığınız zararın size verilmesi yıllar alabilir. Bu yüzden yürütme durdurulma kararı önemlidir ve sizin büyük zararlar almanızı engeller.

 

İdare Hukuku konusunda uzman olan Av. Mehmet TAV idare hukukunun her alanında hızlı ve etkili çözümler üretmektedir.

 

İdare ve Vergi Hukuku uzmanı Av. Mehmet TAV Vergi hukukunun ve dolayısıyla mevzuatının yapısı ve usulü dikkate alarak, alanında deneyimli bir  hukukçudur. Müvekkillere teknik, kapsamlı ve doğru hizmeti en kısa sürede verme amacıyla hareket ederek müvekkil memnuniyetini sağlamak temel prensibimizdir.

Sormak istedikleriniz mi var?

Aklınıza takılan tüm sorularınızın cevabı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim