İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • ANASAYFA
 • /
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşveren işçi arasındaki ilişkileri, işçi maaşlarını, işçi sendikalarını kapsayan bu alandaki konuları araştıran hukuk dalına İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku denir.

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kuralları ile düzenlenen bir iş ilişkisinin iş sözleşmesine dayalı olması gerekmektedir. İş sözleşmesinin işçi ve işveren olarak iki tarafı bulunmakta ve taraflar iş sözleşmesiyle bir takım borçları üstlenmektedirler. Ülkemizdeki iş hukuku alanındaki temel kanun olan 4857 sayılı İş Kanunu (İK), kapsamına aldığı kişiler bakımından birçok koruyucu düzenleme getirmektedir.

 

Kısacası işçi ve işveren arasındaki tüm sözleşme ve ilişkileri düzenleyen kanunların bütünüdür.

 

Kayseri'de veya Kayseri çevresinde yaşıyorsanız ve işvereniniz veya işçilerinizle ilgili hukuki desteğe ihtiyacınız varsa Av. Mehmet TAV size tüm hukuki desteği, danışmanlık hizmetlerini  ve süreç içerisinde hukuki olarak yapılması gerekenleri eksiksiz yapacaktır.

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında Hizmet Verilen Dava Türleri:

 

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Avukatı işçilerin ücretleri, yıllık ücretli izinler, doğum izinleri konularında danışmanlık hizmeti vermektedir,
 • İşle ilgili kaza sonucunda yaralanma, ölüm ve iş görmezlik durumları,
 • İşverenin kusursuz sorumluluğu,
 • İşçinin kusurları,
 • Hizmet sözleşmelerinin haklı veya haksız sebeple feshi durumları,
 • Eksik ödenen veya hiç ödenmeyen işçi alacakları, işçi tazminatları
 • İşçi ve işveren haklarını koruyan iş sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Ankara İşçi Avukatı işe iade davası açılması ve takip edilmesi,
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve fazla mesai ücretlerini talep konularında hizmet vermektedir.

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Özellikleri:

 

 1. İş Hukuku sayesinde işveren işçicinin emeğini sömüremez, hakkını ihlal edemez, işçinin hakları koruma altına alınmıştır.
 2. İş Hukuku aksi sadece işçinin lehine kararlaştırılabilen emredici kurallar içerir. İşçiye asgari ücretin altında ücret verilemez veya yasalarca belirlenen yıllık izni hakkı ihlal edilemez.
 3. Bir anlaşmazlık durumunda mahkemece bir hükümle ilgili tereddüt yaşarsa işçi lehine yorum getirilir.
 4. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında işçinin kişiliğine öncelik verilir ve buna bağlı olarak hizmet sözleşmesi işveren ile işçi arasındaki karşılıklı edimlerin sorumluluklarına dayalı ilişkinin çerçevesini çizer.
 5. İşçiler, sendikalar aracılığıyla yönetime katılabilir.
 6. Özel hukuka ait kriterleri barındıran iş hukuku, işçi ve işverenin çalışma
  hayatında karşılıklı ilişkilerinin düzenlenmesinde devletin müdahilesinden dolayı karma hukuk özelliği taşır.

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Avukatı Neden Gereklidir?

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku içerisinde yapılan değişiklikler ve gelişmeler sonucunda çalışanların işe alımı, çalışma şartları ve iş sözleşmelerinin sona erdirilmesiyle ilgili hususlar profesyonel hukuki destek almayı zorunlu kılmaktadır.

 

Aynı zamanda bir işçinin iş başındayken yaralanması veya ölmesi durumunda yakınlarının haklarını aramasında da İşçi Avukatının büyük önemi vardır.

 

KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku avukatları kıdem tazminat alacağı davalarında tecrübeli avukatlardır. Türkiye'de çalışan her avukat her alandaki davalara bakabilir, ancak avukatlar edindikleri tecrübe ve birikimlere göre çeşitli alanlarda uzmanlaşabilmektedirler.

 

İşyerinde çalışan birisi herhangi bir sebepten dolayı işinden ayrılmak isteyebilir. İşveren iş kanunu gereği işçi istediği zaman işinden ayrılabilir. Kayseri'de yaşayan işçi işinden kendi isteğiyle ayrılırsa kıdem tazminatı alamaz. Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanır. Yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır. İşçinin kıdem tazminatı hakkı kazanabilmesi için aynı işyerinde bir yılını doldurmuş olması gerekir. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bu gibi konulara hakim olmalıdır.

 

 İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI

 

İşverene karşı işçinin haklarından biri de ihbar tazminatı alacağıdır. İhbar tazminatı: “Süresi belli olmayan sürekli hizmet akitlerinin İş Kanunu’nun 13. maddesine uyulmadan sona erdirilmesi halinde işçi işini bırakırsa işveren işçiye tazminat ödemek zorundadır”.  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku işçinin isteği doğrultusunda ihbar tazminat davası açabilir.

 

HİZMET TESPİTİ DAVASI

 

Günümüzde ne yazık ki işverenler kar oranları arttırıp giderlerini azaltabilmek için yanında çalışan kişilerin sigorta bildirimini yapmayabiliyor. İşçi böyle bir durumda avukat tutarak sigortasız geçen süresinin de sigortalı sayılması için dava açabilir.


Yetkili İş Mahkemelerinde, İş Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri aracılığıyla açtıkları davalara hizmet tespit davası açarak haklarını alabilirler.

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Avukatı Hizmetleri

 

 • İşe iade, kıdem tazminatı, ihbar gibi konularda dava açılması ve davanın takibi
 • İşverenin çalışanına mobing ve kötü niyet tazminatı davalarının açılması ve davanın takibi
 • İşçinin fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması
 • İşyeri güvenliği konusunda danışmanlık yapılması
 • Hem işverenin hem de çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması
 • Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların takibi
 • Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları
 • Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri

Sormak istedikleriniz mi var?

Aklınıza takılan tüm sorularınızın cevabı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim