Miras Davaları

 Miras Davaları

Miras Davaları

Miras ölen kişiden kalan tüm hak, mal, para alacak ve borçlarını kapsar. Miras paylaşımı aile içi ve akrabalar arasında en çok probleme yol açan konulardan biridir. Miras Davaları genellikle mirastan mal kaçırma, vasiyetnamenin reddi ve iptali, borçuluya kalan taşınmaz malların alacaklı tarafından ortaklığının giderilmesi gibi çeşitli konularda olabilir.

 

Miras Davaları denilince akla hemen sevindirici bir haber gibi gelebilir ancak kişilere miras olarak her zaman para veya taşınmaz mülk kalmaz.  Medeni Kanunun 599. maddesi gereğince mirasçılar, miras bırakanın ölümü ile mirası “bir bütün olarak” (yani miras bırakanın borçları da içerisinde olacak şekilde) kazanırlar.

 

Miras Davaları Hangi Konuları Kapsar?

 

Miras bırakan kişinin sahip olduğu mallar borçlarını ödemeye yetmiyorsa bu defa borçlar mirasçılarına miras olarak kalır. Böyle bir durumda hiçbir mirasçı sevinemez tam aksine tüm bu borçlarla ne yapabileceğini düşünür.

 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi miras davaları sadece alacaklıların anlaşamaması durumunda değil, borç miraslarında da açılabilir. Medenin Kanunun 605 vd. maddelerinde yasal ve atanmış mirasçılara, kendilerine  kalan mirası 3 (üç) ay içerisinde reddetme imkanı tanınmıştır.

 

Miras olarak borç bırakılan kişi bu borçları ödemek zorunda değildir ancak ödememek için 3 ay içerisinde redd-i miras yaparak mirası yasal yollardan reddetmesi gerekir.

 

Mirasın reddi için "Miras Davaları" ile ilgilenen bir avukat ile çalışılması herhangi bir hata oluşmasını ve borçları ödemek zorunda kalmanızı engelleyecektir.

 

Miras hangi koşullara göre paylaşılır?

 

Yasal miras paylaşımı miras bırakan kişinin vasiyetname bırakıp bırakmamasına göre değişiklik göstermektedir.

 

Bir kişi vasiyetname bırakmadan önce vefat etmişse mirası eşinin hayatta olup olmamasına göre şu şekilde dağıtılmaktadır:

 

Mirasını bırakan kişinin eşi hayatta ise ve alt soy yani vefat edenin çocukları ile birlikte mirasçı olursa mirasın 1 / 4 sağ kalan eşe ait olacak ve kalan 3 / 4 çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. Sağ kalan eş mirasbırakanın annesi ve babası ile birlikte mirasçı olur mirasın yarısı sağ kalan eşin kalan yarısı da mirasbırakanın annesi ve babası arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

 

Sağ kalan eş miras bırakanın büyükannesi ve büyükbabası ile birlikte mirasçı olursa mirasın 3 / 4 ü sağ kalan eşe verilir ve kalan 1 / 4 te mirasbırakanın büyük anne ve büyük babaları arasında eşit olarak paylaştırılır.  Eğer miras bırakanın eşi hayatta değil ise miras alt soy varsa alt soy arasında alt soy yoksa üst soy arasında eşit olarak paylaştırılır.

 

Neden Miras Davaları Açılır?

 

Mirasbırakan kişi bazen mal varlığını bazı kişilere bırakmamak için çeşitli yollara başvurabilmektedir. Mirasçıların hakları olan mirası almak için açtıkları bu davalara Miras Davaları denir.

 

Miras davası avukatı da Miras Hukuku konusunda kendini geliştirmiş ve bu konuda deneyim sahibi olan, miras davalarına bakan avukatlar için kullanılan bir terimdir. Ülkemizde çalışan her avukat her türlü davaya bakabilir. Bir avukatın miras avukatı olması için ayrı bir uzmanlık eğitimi almasına gerek yoktur.

 

Mirasçı Türleri

 

Miras Hukukuna göre miras davalarında iki tür mirasçı vardır:

 

  1. Yasal Mirasçı
  2. Atanmış Mirasçı

 

Yasal Mirasçı: Vefat eden kişinin malları aksine bir düzenleme olmadığı sürece bu kişinin yasal mirasçılarına kalmaktadır. Yasal mirasçıların kimler olduğu ve bu kişilerin miras payları bizzat Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir.

 

Türk Medeni Kanunu'na göre vefat eden kişinin yasal mirasçıları çocukları, torunları, anne ve babası, büyük anne ve büyük babası, evlilik dışı hısımları, sağ kalan eşi, evlatlık ve nihayetinde miras bırakmaksızın ölmesi halinde devlettir.

 

Atanmış Mirasçı: Vefat eden kişi ölmeden önce vasiyetname bırakarak mirasını istediği şekilde, istediği kişiye bırakmışsa buna atanmış mirasçı denir.

 

Miras Davaları 'nda Vasiyetname Nedir?

 

Bir kişi ölmeden önce taşınmaz mallarını, parasını veya değerli eşyalarını vasiyetname hazırlayarak istediği kişi veya kişilere bırakabilir. Vasiyetname bulunmadığı sürece ölen kişinin malları yasal mirasçılarına verilecektir.

 

Akli dengesi yerinde olan ve on beş yaşını doldurmuş her birey vasiyetname bırakma hakkına sahiptir. Türk Medeni Kanunu’nun 531. maddesi; ‘Vasiyet, resmî şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir’ denmektedir. Kanuna göre miras 3'e ayrılır:

 

  • Resmi Vasiyetname: Noter, Sulh Hakimi ya da yetkili memur önünde yapılan vasiyetname türüdür.
  • El Yazısı ile Vasiyetname: Kişinin kendi el yazısı ile hazırlamış olduğu vasiyetname türüdür. Bu vasiyetnamenin baştan aşağı mirasbırakanın kendi el yazısı ile yazmış olması ve kendi el yazısı ile imza ve tarih atması şarttır.
  • Sözlü Vasiyetname: Ancak olağanüstü hallerde (savaş, şiddetli hastalık gibi…) ve diğer iki vasiyetname türünün yapılmasına imkan olmayan hallerde yapılabilen vasiyetname türüdür.

 

Miras Davaları konusunda deneyimli bir avukat sizlere vasiyetname hazırlamada, mirasla ilgili sorunlarda, mirasın reddinde vb. birçok konularda hizmet verebilir.

 

Av. Mehmet TAV birçok alanda olduğu gibi miras davaları konusunda da deneyimli ve yeterli birikime sahip olarak hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Sormak istedikleriniz mi var?

Aklınıza takılan tüm sorularınızın cevabı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim